Scroll Top

Zo haal je meer uit automatisering

Bryxx - Quickstarts - Automatisatie workshops boordevol kansen

Kiezen voor automatisering houdt veel meer in dan de implementatie van een tool. Bij BRYXX helpen we onze klanten met het hele traject: van de begeleiding op strategisch niveau tot alles wat met mensen, processen en tools te maken heeft.

BRYXX houdt de dingen graag eenvoudig en overzichtelijk. We begrijpen als geen ander hoe belangrijk een betrouwbare, performante en veilige IT-infrastructuur is voor de dagelijkse, vlotte werking van een bedrijf. Daarom focussen we ons op het bouwen, uitrollen en onderhouden van uw IT-omgevingen.

De keuze voor de automatisering van het bijhorende takenpakket ligt voor de hand. Tegelijk is het van essentieel belang om de keuze voor automatisering te kaderen binnen een ruimere business-technische transformatie. Ook voor die service staan we bij BRYXX graag garant. Een automatiseringstraject kan maar echt succesvol zijn, wanneer er een grondige voorbereiding aan voorafgaat.

Het hele plaatje

Het is belangrijk om de automatisering van het beheer van de IT-infrastructuur in een ruimer kader te zien. Doet een bedrijf dat niet, dan loopt het onvermijdelijk tegen de beperkingen aan die er eerder al waren. Een eenvoudig voorbeeld maakt dat duidelijk.

Stel: een automatiseringstraject laat toe om een nieuwe server in één minuut uit te rollen. In vergelijking met een manuele uitrol levert dat mogelijk een enorme tijdwinst op. Maar wat als het voorafgaandelijke traject – de goedkeuring van de aanvraag van die nieuwe server – onveranderd blijft en drie weken in beslag neemt? In dat geval levert de gerealiseerde tijdwinst relatief weinig op…

Onze service is er daarom op gericht de complete omgeving op punt te zetten, zodat de organisatie optimaal voordeel kan halen uit de automatisering. Met BRYXX zorgen we voor begeleiding doorheen die complete transitie. En zoals het voorbeeld duidelijk aangeeft, is het technische luik – zoals het gebruik van een tool – nooit het complete verhaal.

Productonafhankelijk advies

In een eerste stap stellen we een multidisciplinair team samen, met specialisten voor alle betrokken technologieën. Tijdens een workshop brengen we de bestaande situatie gedetailleerd in kaart: de gehanteerde manier van werken en de technologische omgeving. Op basis van een eerste analyse zorgen we voor een overzicht. We lijsten daarbij op wat er al aanwezig is en wat er goed werkt.

Tegelijk onderzoeken we waar er zich ruimte voor verbetering bevindt, met zowel quick wins als meer diepgaande ingrepen. Op dat moment bekijken we de situatie nog altijd puur bedrijfstechnisch. We doen de hele oefening vanuit onze rol van productonafhankelijke adviseur. We doen dat omdat we ervan overtuigd zijn dat het proces voorrang moet krijgen op de tool.

Pas wanneer duidelijk is wat er allemaal moet veranderen en op welke manier dat te realiseren valt, gaan we op zoek naar de best passende tools. Vervolgens presenteren we onze bevindingen eerst aan het IT-team, daarna ook aan de CEO en CIO. Beslist de organisatie om in het traject te investeren, dan nemen we vanuit BRYXX weer een andere rol op: die van projectbegeleider en implementatiepartner.

Workshops en quickstarts

Wie liever via een kleiner, strakker afgelijnd traject kennismaakt met de aanpak en service van BRYXX, heeft keuze uit een portfolio van workshops, ook rond IT-transformatie. Evengoed kunnen onze quickstarts een praktisch startpunt zijn. Het is een aanpak die toelaat een specifieke problematiek in kaart te brengen en zo objectief te bekijken of een ruimer traject wenselijk is.

De markt verandert continu. Als bedrijf moet je daar dynamisch op kunnen inspelen. Dat lukt maar wanneer ook de onderliggende IT-infrastructuur vlot met die veranderingen mee evolueert. Het is in die context dat we onze rol als adviseur – zowel strategisch als operationeel – ernstig nemen.

Benieuwd wat BRYXX voor je ICT-organisatie kan betekenen?