Scroll Top
Managed services: automation makes the difference

Managed services: automatisering maakt het verschil

‘Robots nemen ons werk over’, klinkt het in de pers. En maar goed ook, met name als het gaat om repetitief en oninteressant werk van weinig waarde. Ook IT-beheer ontsnapt niet aan die evolutie. Managed services groeien in sneltempo uit tot het nieuwe normaal. Wie vandaag niet mee is, loopt een achterstand op die straks niet meer in te halen valt. Het draait daarbij niet om kosten, maar om waarde.

 De voorbije jaren werkten wij met onze teams een bijzonder compleet aanbod uit. Wij bouwen de IT-infrastructuur die een organisatie nodig heeft, rollen daarop de gewenste applicaties uit en beheren het geheel. Bij elke stap van die cyclus zetten we meer en meer in op automatisering. Dat laat ons toe meer te doen met minder, waardoor we klanten een betere dienstverlening kunnen bieden.

Op zoek naar waarde

Dat brengt ons bij de vraag waar zich nu precies de echte toegevoegde waarde van managed services bevindt. In eerste aanzet blijkt kostenbesparing vaak een eerste drijfveer om een activiteit uit te besteden. Veel bedrijven stellen echter vast dat het niet die kostenbesparing is, die op de lange termijn het verschil maakt. Als een onderneming de repetitieve en controlerende taken – onlosmakelijk verbonden met de opzet en het beheer van een IT-omgeving – uitbesteedt aan een externe partner, is niet het uitgespaarde budget het belangrijkste argument, maar wel de gewonnen tijd en efficiëntie. De gerealiseerde waarde bepaalt met andere woorden het succes van managed services.

Eigen medewerkers hoeven zich niet langer om die weinig interessante taken te bekommeren, waardoor je hen kan inschakelen voor activiteiten waarmee ze bijkomende waarde creëren. Dat is ook wat we met BRYXX nastreven: onze klanten de mogelijkheid bieden optimaal in te zetten op datgene waarmee ze zich in de markt differentiëren. We doen dat onder meer door ons portfolio te verbreden en ons cloud-agnostisch op te stellen. Naast onze Oracle-expertise hebben we daarom ook ervaring opgebouwd met Microsoft, AWS en Google. Evengoed ondersteunen we de on-prem omgeving van onze klanten.

Meer automatisering, meer innovatie, betere service

Het kenmerk bij uitstek waarmee een sterke provider zich in de markt van de managed services onderscheidt, is de hoge graad van automatisering die hij in zijn activiteiten toepast. In onze begindagen voerden we zowat alle beheer manueel uit. Je zou kunnen stellen dat we door voor automatisering te kiezen onze eigen rol steeds verder verkleinen. Maar zo zien wij dat niet. Wat je hierboven las, is even goed op onszelf van toepassing. Wanneer wij kiezen voor automatisering, komt er bij onze medewerkers tijd vrij die ze kunnen besteden aan andere, meer innovatieve activiteiten. Op onze beurt verbeteren we daarmee de service die we aan onze klanten leveren.

Vergelijk het gerust met de diverse industriële revoluties die we de voorbije eeuwen hebben doorgemaakt. Ook toen stelden mensen zich steevast afwachtend op, wantrouwig ook soms, bang dat ze hun vertrouwde job zouden verliezen. Dat is vandaag niet anders. Daarom lezen we in de krant dat robots straks ons werk inpikken. Maar uit die vorige revoluties kunnen we ook veel leren. Vooral dat wie het snelst op de verandering wist in te spelen, er het sterkst uitkwam. Dat principe is evengoed van toepassing op de automatisering van IT-beheer. Wie krampachtig vasthoudt aan manuele controle, is een dinosaurus. En wat daarmee is gebeurd, weet iedereen. Dinosaurussen sterven uit. Wie de voordelen van de huidige revolutie niet wil missen, laat zich goed omringen. Dat is de partner die wij willen zijn.

Meer weten over managed services? Contacteer ons!

Benieuwd naar ons volledige aanbod? Ontdek het hier!