Scroll Top
Geautomatiseerde beveiliging van je IT-infrastructuur

Geautomatiseerde beveiliging van je IT-infrastructuur

Een toekomstgerichte partner bouwt exact de IT-infrastructuur die jij nodig hebt. Daarop rolt hij de gewenste applicaties uit en beheert hij het geheel. Bij elke stap van die cyclus zet hij meer en meer in op automatisering. Maar hij kan daarbij niet om het belang van beveiliging heen. Ook op dat vlak maakt hij het verschil. Want geautomatiseerde beveiliging je IT-infrastructuur kan perfect!

Jullie kennen intussen onze kijk op het bouwen en beheren van een goede IT-infrastructuur. We kiezen er namelijk voor om de dirty jobs zoveel mogelijk te automatiseren. Ook bij beveiliging komen we dat soort repetitieve taken tegen. Besteed dus ook hier voldoende aandacht aan automatisering. 

Kwetsbaarheden en bedreigingen nemen toe in aantal en soort. Cyber criminelen gaan immers steeds slimmer te werk. Ook de tools die ze daarbij inzetten zijn almaar meer geavanceerd. Daarom is een duidelijke strategie nodig om de risico’s op het vlak van cyber security tot een minimum te herleiden. Want ondernemers zijn als de dood voor datalekken of onderbrekingen in hun dienstverlening. En terecht ook! Een bekende reflex hierop is je hele IT-infrastructuur dan maar vakkundig dicht te timmeren. Alleen levert dat in de praktijk een onwerkbare omgeving op.

Pro-actieve, geautomatiseerde benadering

De IT-infrastructuur van de toekomst biedt ruimte om continu in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de business. Dat vraagt ook een andere kijk op cyber security. Hierbij ligt de nadruk op het pro-actief opsporen van kwetsbaarheden. En hierop dan de juiste prioriteit te verlenen. De werking van je systemen en de inzet van je mensen en middelen moeten hierbij in evenwicht blijven. In die context zoek je ook dus best een partner die streeft naar verregaande automatisering. Dit leidt niet alleen tot een optimalisering van je resources. Het levert gewoon ook betere resultaten op.

De reden hiervoor is heel simpel. Een menselijke operator kan moeilijk alle waarschuwingen, die een complexe IT-infrastructuur uitstuurt, stuk voor stuk behandelen en interpreteren. In de praktijk gaat het namelijk om gigantische volumes aan data. Zelfs al kies je ervoor om in een heel leger operatoren te investeren, dan nog levert het geen sluitend beveiligde omgeving op.

Geen grijze zone meer

Een mens maakt namelijk onvermijdelijk fouten en interpreteert informatie. Ook al bestaan er procedures en afspraken, ontstaan er door die interpretatie afwijkende reacties. Stel dus voor de behandeling van die waarschuwingen sluitende richtlijnen op en laat de uitvoering ervan over aan een machine. Dan is er geen plaats meer voor een grijze zone. Bovendien worden alle taken automatisch snel en efficiënt afgewerkt met een passende oplossing, zoals bijvoorbeeld Puppet Remediate.

Zo tillen wij bij BRYXX de automatisering van je IT-omgeving naar een hoger niveau. Terwijl tools voor vulnerability management in de eerste plaats werken op de detectie en het signaleren van kwetsbaarheden, gaat Puppet Remediate een stap verder. Want deze oplossing kwalificeert de kwetsbaarheden en reikt via Puppet Forge meteen de nodige scripts aan om het probleem op te lossen.

De slimste keuze

Wil je het hele proces van vulnerability management manueel aanpakken? Dan moet je niet alleen over veel expertise beschikken. Je zal altijd achter de feiten aanhollen. Want manueel werk is in deze context te traag, te reactief en vaak gewoon niet goed genoeg. De belangen zijn te groot, net als de risico’s. Dus is de verdere automatisering van het beheer van je IT-infrastructuur – ook voor het security luik – zonder twijfel de slimste keuze.

Wil je meer weten over de geautomatiseerde beveiliging van je IT-infrastructuur? Contacteer ons.

Benieuwd naar wat we nog allemaal voor je kunnen betekenen? Ontdek het hier.

Leave a comment