Scroll Top

Automatisering: slimme oplossing in de strijd tegen inflatie

Bryxx_Blog_AutomationInflation_Hero

Meer doen met minder: dat blijft voor veel bedrijven vandaag de grootste uitdaging. In tijden van ontsporende energiekosten en toenemende schaarste aan ICT-profielen biedt automatisering een interessant spoor. Automatisering laat toe de kosten voor ICT-infrastructuurbeheer structureel te verminderen en tegelijk het beschikbare ICT-team optimaal in te schakelen bij projecten die waarde opleveren.

In juni bedroeg de inflatie in ons land 9,65 procent. Daarmee blijft de inflatie op het hoogste peil sinds veertig jaar. Vooral de prijzen voor energie en voeding wegen zwaar door. Het is een evolutie waar niemand aan ontsnapt. Wanneer de prijs van ons levensonderhoud oploopt, moeten ook de lonen volgen. Dat weegt op het budget van de werkgevers. Uiteindelijk laat de inflatie zich zo voelen doorheen de hele waardeketen. Bedrijven die niet uitkijken, zien de prijsstijgingen dan ook zomaar van hun marge af gaan.

Meer ruimte voor witte raven

De uitdaging voor de ondernemingen is niet alleen om uit te zoeken hoe ze hun marges kunnen bewaken, maar ook hoe ze op een duurzame manier hun kostenstructuur onder controle houden. In de context van de inflatie die de pan uitrijst, kan automatisering een waardevolle bijdrage leveren. Dat idee heeft onder meer te maken met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het blijft heel moeilijk om medewerkers aan te trekken met expertise in specifieke ICT-domeinen.

Bedrijven die erin slagen die witte raven aan boord te halen, willen hen uiteraard optimaal laten renderen. Het is een streven dat in twee richtingen werkt. Enerzijds zorgt de medewerker voor waarde. Dat is immers waarvoor het bedrijf hem of haar betaalt. Anderzijds bouwt de medewerker tijdens zijn loopbaan nieuwe expertise uit, door op boeiende trajecten en in een stimulerende omgeving te werken. Dat zijn de drijfveren waarmee het bedrijf die medewerker aan zich bindt.

Automatisering van kerntaken

Uiteraard wil je als bedrijf die hoogopgeleide, goedbetaalde ICT-experten niet inzetten op repetitieve jobs zonder veel toegevoegde waarde. Doe je dat wel, dan draagt dat wellicht niet meteen bij aan hun retentie. De oplossing die BRYXX aanreikt, ligt daarom eigenlijk voor de hand. We zorgen voor de automatisering van de kerntaken op het vlak van build, deploy en maintain. Het zorgt ervoor dat alles met het bouwen, uitrollen en beheren van de ICT-infrastructuur zoveel mogelijk geautomatiseerd verloopt. Dat laat de ICT-experten toe zich optimaal te focussen op de projecten en taken waarmee ze het verschil maken.

Zo sla je als bedrijf twee vliegen in een klap. Inzetten op automatisering laat toe de kosten voor infrastructuurbeheer te verlagen. In de strijd tegen de inflatie is dat meer dan mooi meegenomen. Tegelijk kan het ICT-team de vrijgekomen tijd benutten om te werken op digitaliseringsprojecten waar je als bedrijf meer aan hebt: andere kostenposten aanpakken, meer of nieuwe inkomsten genereren, de service aan de klanten verbeteren, enzovoort.

Wil je meer weten over wat automatisering voor jouw organisatie kan betekenen?