Scroll Top

Nieuwe kijk op infrastructuur is drijfveer voor innovatie

Bryxx - Blog - Infrastructure As A Code

Voor bedrijven die hun digitalisering willen versnellen, hebben we bij BRYXX twee tips: eerst standaardiseren en uniformiteit brengen in je infrastructuur, daarna voluit inzetten op de automatisering van je infrastructuurbeheer. Het doel? Taken zonder toegevoegde waarde uitschakelen, waardoor er tijd vrijkomt voor innovatie.

Je vereenvoudigt de controle en het beheer van je infrastructuur, wat het makkelijker maakt nieuwe diensten op te zetten, upgrades door te voeren, de beveiliging op punt te stellen, enzovoort. Op die manier krijgt je infrastructuur mee de rol van drijfveer van je digitale innovatie. Zo ontstaat een aanpak die zichzelf versterkt. Automatisering neemt de controlerende en repeterende taken weg, waardoor er tijd vrijkomt voor infrastructuurprojecten waarmee je als bedrijf nog eens extra het verschil maakt.

Sneller en meer klanten bedienen

Enkele voorbeelden maken duidelijk hoe bij BRYXX de rol van onderscheidende infrastructuurbeheerpartner waar maken. Een leverancier van cloudsoftware – gehost bij Oracle – vroeg ons om voor iedere nieuwe klant een aparte set-up te maken op Oracle Cloud Infrastructure. Om die oefening te doorlopen hadden we ongeveer twee dagen nodig. Door de diverse stappen uit het proces te automatiseren, kunnen we veel sneller werken. Elke medewerker van BRYXX kan het proces binnen de twee minuten opstarten. Daarna gaan Puppet en Terraform automatisch aan de slag, waarna de complete set-up van een nieuwe klant van die cloudprovider binnen de twee uur klaar is.

Consistent beheer

Die vorm van automatisering is voor iedereen interessant. De leverancier van de cloudsoftware kan zijn nieuwe klanten veel sneller bedienen. Omdat de set-up geautomatiseerd verloopt, kunnen we bij BRYXX het snel groeiende aantal eindgebruikers van dat bedrijf makkelijk de baas met het bestaande team. Want ook de opvolging en het onderhoud van al die omgevingen hebben we intussen geautomatiseerd.

Wanneer we iedere maand de security update van Oracle implementeren, hoeven we dat niet bij iedere omgeving apart te doen – tientallen keren na elkaar dezelfde oefening – maar volstaat één spreekwoordelijke druk op de knop via Puppet. Zo sluiten we bovendien mogelijke menselijke fouten uit. Dankzij de automatisering zijn we er zeker van dat we elke omgeving op precies dezelfde manier van de update hebben voorzien.

Infrastructure as code

Bij het Bureau voor Normalisatie – de organisatie die in België normen ontwikkelt en verkoopt – bouwden we een omgeving op Oracle Cloud Infrastructure, met een database, middleware, het gebruik van APEX, enzovoort. Ook daar hebben we het beheer van de omgeving stap voor stap geautomatiseerd met Puppet. Zo leren we onze klanten op een andere manier naar hun infrastructuur kijken, minder als hardware en meer als code.

We helpen onze klanten om het idee van infrastructure as code te omarmen en daar dan automatisering op toe te passen. Dat is onder meer nuttig in het kader van security. Zo scannen we de infrastructuur automatisch op mogelijke kwetsbaarheden. Die toetsen we automatisch af met Puppet Comply, waarna het systeem automatisch de juiste patch krijgt. Het voordeel? Een infrastructuur die altijd over de meest recente security beschikt en zo niet alleen veilig, maar ook compliant is.

Boeiendere job

Moet de infrastructuurbeheerder vrezen dat automatisering zijn job inpikt? Natuurlijk niet. Als gevolg van de automatisering krijgt hij net interessanter werk. Repetitieve taken zonder veel toegevoegde waarde vallen weg. Daardoor komt tijd vrij die de onderneming kan inzetten op innovatie. Tegelijk blijft het essentieel dat de beheerder zich specialiseert in tools als Puppet, Ansible of Terraform om de automatisering mee vorm te geven. Vroeger vond hij daar de tijd niet voor. Automatisering maakt zijn job dus eigenlijk alleen maar boeiender…

Benieuwd hoe automatisering jouw IT-omgeving naar een hoger niveau kan brengen?