Scroll Top

Het proces komt voor de tool

Bryxx_Blog_ProcessbeforeTools_Hero_optm

De meeste bedrijven hebben intussen al van DevOps gehoord. En ja, ze zijn ook overtuigd van het belang van automatisering voor het efficiënt opzetten en beheren van hun IT-infrastructuur. Tegelijk merken we dat de transitie vaak moeilijk blijft. Daarom geven we bij BRYXX voorrang aan het proces. De tools komen pas op de tweede plaats.

Als bedrijf ben je op zoek naar een oplossing. Het gebruik van een tool vormt daarbij het middel om een bepaald doel te bereiken. Maar de tool vormt niet het doel op zich. Dat lijkt logisch, maar staat haaks op de visie die bedrijven er vaak op na hielden. Een tool is bijna nooit het wondermiddel dat het bedrijf hoopt aan te kopen. Wel is het een nuttig instrument om de optimalisering van een proces te ondersteunen. Daarin schuilt doorgaans het grote verschil.

Hoe ziet het proces eruit?

De aanpak van BRYXX is daarom in de eerste plaats gericht op de begeleiding van een bedrijf naar de juiste oplossing. We gaan van start met een doorlichting van de bestaande situatie. Hoe werkt het bedrijf vandaag? Waar ziet het mogelijkheden tot verbetering? Hoe ziet zijn ideale toekomstbeeld eruit? Bij die eerste gesprekken gaat het zo goed als nooit over tools. We praten over de manier waarop het bedrijf zijn teams wil organiseren en welke controlemechanismen het wil inzetten om zijn automatisering te ondersteunen.

Tijdens die eerste fase praten we over de concepten die hierbij zinvol kunnen zijn, zoals DevOps of Infrastructure as Code. Concrete tools komen pas later aan bod. Het is een klassieke fout om van bij de start te veel nadruk te leggen op de keuze van een tool. Daardoor zit je als bedrijf meteen vast aan het framework dat bij die tool hoort. Mogelijk beperkt dat de opties doorheen de latere transitie die het bedrijf wil doormaken.

Het management denkt mee

In de praktijk zien we dat bedrijven almaar vaker gewonnen zijn voor die procesgerichte aanpak. Voor een transformatie vormt de buy-in van het management een belangrijke voorwaarde voor succes. Ook in die optiek is het nuttig om eerst het proces te bekijken. Traditioneel heeft het management weinig interesse voor tools. Het proces staat voorop. Is het management overtuigd van de kansen die een transformatie biedt, dan zal het ook bereid zijn te investeren in tools.

Waarom we dit verhaal hier vertellen? Heel eenvoudig. Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Er zijn in de markt eenvoudigweg te veel frameworks en tools beschikbaar, waardoor ze zich te snel blindstaren op het keuzetraject voor een technische oplossing. In die context is het net slim om eerst een stapje achteruit te zetten en de nood aan verandering te benaderen vanuit het proces.

Kleine investering, belangrijke keuze

Op zich gaat het hier om een relatief kleine, voorbereidende oefening. Maar het is er wel één waar je als bedrijf veel uit leert en die mee aan de basis ligt van een duidelijke visie en strategie. Door er van bij de start de CIO of CTO bij te betrekken, ontstaat er meteen ook voldoende draagvlak bij het management dat groen licht moet geven voor de uiteindelijke verdere investeringen.

Dat BRYXX zich hierbij als een platform- en tool-agnostische adviseur opstelt, maakt het verschil. Het is een onafhankelijke positie die de leverancier van een framework of tool zelf nooit kan garanderen. Eenmaal de keuze voor de technische oplossing is gemaakt, stapt BRYXX in de rol van technische implementator en partner. Maar het is eerder in het traject, bij de hertekening van het proces, dat de ware keuze is gemaakt.

Benieuwd hoe BRYXX je organisatie hierbij kan begeleiden?