Scroll Top
automatisering van IT-beheer

Automatisering van IT-beheer vraagt om een nieuwe mindset

De voorbije maanden zagen we een enorme versnelling in de digitalisering. Dit was onder meer te wijten aan de massale overstap naar thuiswerk. Bedrijven van wie de IT-infrastructuur niet klaar was om die stap te zetten, liepen daardoor nogal wat achterstand op. Automatisering van het IT-beheer biedt hier de sleutel tot succes. Maar dit is geen eenmalig traject. Het vraagt een duurzame verandering in de mindset van een onderneming. 

In vorige blogposts hebben we het al ruimschoots gehad over het automatiseren van terugkerende en controlerende taken . En hoeveel tijd en middelen dat vrijmaakt voor taken met meer toegevoegde waarde. Voor innovatie, met name! Nu we de voorbije maanden massaal ervaring opdeden met thuiswerk, konden we allemaal van heel nabij meemaken waar die automatisering nu precies het verschil maakt.

Het gebruik van video calls, bijv. via Teams of Zoom, bleek heel makkelijk schaalbaar. Hier is het inderdaad vrij simpel om gebruikers toe te voegen of weg te nemen. De up- of downscaling van de software gebeurt hierbij vol automatisch achter de schermen. Alles loopt in functie van de vraag van het moment.

IT van de toekomst

Dat voordeel brengen wij binnen handbereik van elke onderneming. En dat bleek de voorbije maanden meer dan handig. Tijdens de lockdown slaagden een aantal scholen erin zichzelf binnen de paar dagen compleet opnieuw uit te vinden. Met groot succes konden zij snel lessen vanop afstand aanbieden. Bij andere groepen wilde het maar niet lukken. Het duurde een aantal weken om er iets op poten te krijgen. Dit was eigenlijk een simpele manier om te zien wie z’n IT-infrastructuur al op de toekomst gericht was!

Bij een bedrijf is dat niet anders. Je moet klaar zijn voor de toekomst. Alleen weet de business niet altijd wat ze daar op IT-vlak nodig voor heeft. Maar eerlijk gezegd? Dat doet er ook niet echt toe. Want de business wil in de eerste plaats een omgeving die doet wat ze moet doen. En net dát is waar wij bij helpen.

nieuwe mindset

Terugkerende en controlerende taken zijn onlosmakelijk verbonden met het opzetten en beheren van een IT-omgeving. Als je dit als onderneming aan een externe partner toevertrouwt, is het uitgespaarde budget niet het belangrijkste argument. Het is eerder de gewonnen tijd en de efficiëntie. Want eigen medewerkers hoeven zich niet langer om die weinig boeiende taken te bekommeren. Zo kan je hen inschakelen voor taken waarmee ze veel meer toegevoegde waarde creëren.

Om op zo’n manier van werken over te stappen, is wel een compleet nieuwe mindset nodig. Ook met dat aspect van automatisering staan we je graag bij. Via een assessment checken we eerst de bestaande situatie. Daarop brengen we de maturiteit van je onderneming op het vlak van automatisering in kaart. Met behulp van tussentijdse health checks sturen we later op gepaste tijden verder bij.

Lifestyle

Een nieuwe mindset is echt wel nodig, omdat je de automatisering van je IT-infrastructuur niet als een eenmalig traject mag zien. De vraag naar meer digitalisering heeft dit jaar heel wat in gang gezet. En dat was ook niet zomaar een vast omlijnd project. Wel, automatisering van je IT-beheer is ook zo’n traject zonder concreet eindpunt. Het is een proces dat je alsmaar verder uitbouwt en verfijnt. Je mag het dus niet zien als een one-time job, maar eerder als een lifestyle. Het is net die constante change die je als bedrijf moet omarmen. En ook bij de transitie van die mindset helpen we je graag.

Wil je meer weten over de automatisering van IT-beheer voor jouw bedrijf? Neem contact op met ons.

Ben je benieuwd naar wat we nog kunnen? Check hier onze diensten.