Scroll Top

Automatisering kan niet zonder modern CMDB

Bryxx - Blog - CMDB

De CMDB is en blijft het hart van IT Service Management. Meer nog, hoe sneller je IT-omgeving evolueert, hoe meer het belang van de CMDB toeneemt. BRYXX belichtte dat onderwerp tijdens Puppetize Digital – en raakte er duidelijk een gevoelige snaar.

De CMDB (Configuration Management Database) is een belangrijk onderdeel van het ITIL-framework. Het gaat om de database waarin een organisatie al haar informatie over software- en hardware-activa opslaat. Via de database behoudt de organisatie het overzicht. Ze ziet er welke assets kritisch zijn, bijvoorbeeld, en welke onderlinge links er bestaan. De CMDB is een fundamentele component binnen ITIL, omdat alle andere processen binnen het framework er verder op bouwen. Essentieel is daarom dat de database altijd up-to-date is. Alleen dan blijft ze relevant en bruikbaar.

Van weken en maanden tot minuten en seconden

En net daar knelt het schoentje vaak. Het concept van de CMDB stamt uit de jaren 80. In dat tijdperk bleef de evolutie van een IT-omgeving overzichtelijk. De installatie van een nieuwe server, bijvoorbeeld, was een proces dat weken of maanden in beslag kon nemen. Er was in ieder geval meer dan voldoende tijd om de CMDB aan te vullen. Vandaag gaat alles razendsnel. De installatie van een virtuele server is een kwestie van minuten. Bij het opduiken en weer verdwijnen van containers gaat het om seconden. De CMDB relevant houden is dan al gauw een heuse uitdaging.

Diverse evoluties onderstrepen het belang van de CMDB alleen maar. Shift-left testing, bijvoorbeeld, waarbij softwaretesten almaar vroeger in de levenscyclus gebeurt. Of high-speed change management, dat steunt op heel snelle, geautomatiseerde veranderingen in de omgeving. Alles verloopt daarbij automatisch, behalve de aanpassingen aan de CMDB. Het bewaken van de relevantie van de CMDB blijft een manueel gebeuren. Alleen zet dat manuele proces een rem op de versnelling die broodnodig is om toegevoegde waarde te realiseren.

Selectieve opslag

De oplossing schuilt in de combinatie van verschillende elementen. Het eerste is selectieve opslag. Vandaag moet je meer dan ooit goed nadenken over wat je in de CMDB opslaat en wat niet. Alleen de assets waar een concrete service van afhangt, krijgen dan een plaatsje in de CMDB: dus wel de Kubernetes Pod die de eigenlijke dienst levert, maar niet de tientallen containers die zich in die Pod bevinden.

Automatisering

Een tweede element dat nodig is om de CMDB in de huidige, snel veranderde wereld relevant te houden, is automatisering. Door de juiste selectie van veranderingen aan de omgeving automatisch in de CMDB te registreren, behoud je een goed zicht op de huidige situatie, zonder dat daar veel extra manueel werk bij komt kijken.

Selfservice

Het derde element is selfservice. Dat is onder meer mogelijk door de ontwikkelaars zelf de nodige workflows te laten triggeren. Voeren ze een standaard verandering door? Bied die dan aan via de CMDB. Zo vermijd je dat daar misverstanden rond ontstaan.

Security

Tot slot is het heel belangrijk om ook de collega’s van security bij het beheer van de CMDB te betrekken. Dat is niet meer dan een logisch gevolg van de evolutie richting DevSecOps. Zo krijgt informatie over accounts – zoals paswoorden – een plaats in de CMDB. Ook dat zijn namelijk assets die je moet beheren en waarrond je service moet kunnen leveren. Het is informatie die vandaag meestal verspreid is over verschillende systemen. Het is slim om die in de CMDB samen te brengen. Is een account gehackt, dan zie je via het zicht op de onderlinge relaties in de CMDB namelijk direct welke impact dat heeft op andere assets en waar je dus maatregelen moet nemen.

In het hart

Jazeker, de CMDB is en blijft het hart van IT Service Management. Meer nog, hoe sneller je IT-omgeving evolueert, hoe meer het belang van de CMDB toeneemt. Wie echt mee wil zijn met zijn tijd, mag dus niet vergeten de CMDB mee te nemen in het hele verhaal en in het hart van de automatisering te plaatsen.

Sta je voor de keuze van een oplossing, geef dan de voorkeur aan een tool die een hoge graad van aanpasbaarheid biedt. En let op de mogelijkheid om API’s te gebruiken. Het is namelijk heel handig om – in het kader van automatisering – via scripts toegang te krijgen tot de data uit de CMDB of om die data langs die weg up-to-date te houden.

Wil je meer weten over de plaats van de CMDB in het hart van IT-automatisering?


Check de presentatie die BRYXX hierover gaf tijdens Puppetize Digital:

Meer weten over wat BRYXX
voor het beheer van uw IT-omgeving kan betekenen?